9x9 Rug 1835224 Vintage Samarkand Khotan Rug Bb4742 by Doris Leslie Blau

9x9 Rug 9x9 Rug 1835224 Vintage Samarkand Khotan Rug Bb4742 by Doris Leslie Blau Vintage Samarkand Khotan Rug Bb4742 by Doris Leslie Blau
Vintage Samarkand Khotan Rug BB4742 by Doris Leslie Blau from 9x9 rug, source:dorisleslieblau.com